Menu

KB esport FIFA-regler

KB eSport FIFA regler. Hent en pdf med reglerne her.

Følgende regelsæt gælder pr. januar 2019

- Alle regler ifølge FIFA 19

1 Fortolkning, forståelse og rettelser af regelsættet

- 1.1 KB har altid ret til at ændre i regelsættet uden varsel. Rettelser sker dog ikke med tilbagevirkende kraft.

- 1.2 KB har altid sidste ord i tilfælde af tvister som ikke er beskrevet i regelsættet.

- 1.3. Det påhviler holdet/spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af KB.

2 Generel info

- 2.1 FIFA spilles i KB som et individuelt spil" - det vil sige, at man dyster individuelt mod andre.

- 2.2 Der benyttes FIFA 19 på PlayStation 4

3 Inden kampen

- 3.1 Deltagerne skal inden første kamp have tilføjet modstanderen som PSN-ven

- 3.2 Deltagerne aftaler selv indbyrdes hvem der inviterer til kampen

- 3.3 Deltagerne har selv ansvar for at tjekke sin PSN-indbakke for venneanmodninger fra modstandere.

4 Afvikling af kampe

- 4.1 Kampen spilles 1v1

- 4.2 Der spilles én kamp

- 4.3 Spillerne aftaler selv, hvem der er ude/hjemmehold.

- 4.5 Spillerne skal selv sørge for at man spiller med de rigtige trøjer, så man ikke spiller med de samme.

- 4.6 Genstart af kamp er ikke tilladt, når kampen er begyndt, SKAL den spilles færdig.

- 4.7 Kampen skal spilles inden deadline af kampen.

5 Opsætning af kampe

- 5.1 Kampene bliver afholdt i FUT (Fifa Ultimate Team)

- 5.2 Kampe spilles som "venskabssæsoner" direkte mod modstanderen i FUT.

6 Vinderen af duel

- 6.1 I startspil og mellemrunden skal kampen afsluttes, når 2. halvleg slutter ligegyldigt resultat.

- 6.2 I slutspil/playoff spilles der "klassisk" forlænget spilletid ved uafgjort, og herefter evt. straffekonkurrence

7 Kommunikation

- 7.1 Hver spiller er selv ansvarlig for al kommunikation til KB.

- 7.2 Hvis man har behov for at kommunikere med modstanderen inden kampen, så kan man kontakte dem via deres holdprofil eller over PSN.

8 Konflikter

- 8.1 Såfremt en spiller ønsker at indberette en konflikt eller et “no show”, så skal deres skrives til sk@kolding-boldklub.dk

- 8.2 Konflikter skal indrapporteres inden for 24 timer.

9 Indberetning af resultater eller no shows

Generelt

- 9.1 Det er pålagt vinderen umiddelbart efter kampen er færdig at sende resultatet til turneringsadministratoren på email: markus-kristensen@hotmail.com.

- 9.2 Turneringsadministratoren indtaster resultatet på Toornament portalen.

- 9.3 Når en vinder har meddelt et resultat, så skal modstanderen godkende resultatet.

- 9.4 Hvis en spiller har meddelt et resultat, og modstanderen efter 24 timer enten ikke godkender det eller starter en konflikt, så står resultatet fast.

- 9.5 No shows: Hvis en modstander ikke møder op som aftalt, så skal man, så vidt det er muligt, have det bekræftet af turneringsadministratoren. Derefter indberettes resultatet som no-show.

- 9.6 No shows - begge spillere: Hvis begge ikke kan spille på den fastsatte kampdag og ikke kan blive enige om en anden dato, så aflyses kampen og ingen af spillerne modtager point.

- 9.7 Resultater kan følges på Toornament portalen. 

10 Sanktioner

- 10.1 No shows Hvis en spiller ikke møder op til en kamp som aftalt eller ikke har indledt kommunikation med modstanderen inden kampdato, så betragtes det som No Show. 

- 10.1.1 Definition: Gul kort = Advarsel

- 10.1.2 Definition: Rødt kort = Karantæne

Sanktioner:

- 10.1.3 Hvis en spiller ikke møder op til kamp på aftalt tidspunkt, så modtager man et “gult kort”.

- 10.1.4 Hvis en spiller modtager 2 gule kort inden for samme grundspil, så udløser det et rødt kort.

- 10.1.5 Hvis en spiller modtager 3 gule kort fordelt på en hel sæson, så udløser det et rødt kort.

- 10.1.6 Man kan undgå et gult kort ved inden den aftalte kampstart at meddele modstanderen, at man ikke kan spille kampen og dermed acceptere en tabt kamp.

- 10.1.7 Modtages et rødt kort, så udløser det karantæne i den efterfølgende kamp.

- KBs e-Sport administrator kan vælge at følge disse sanktioner eller tildele dispensation

10.2 Brud på øvrige regler

Hvis en spiller tages i at snyde, aflægges rapport til KBs e-Sport administrator og i gentagne tilfælde derefter til KBs disciplinærudvalg i bestyrelsen. På baggrund af fremlagte rapport tages der stilling til, om den pågældende spillerskal modtage en straf.