Menu

Baneoversigt

Efter endt træning skal træningsbanen med dertil hørende mål efterlades som anvist på udleveret banekort, og banen forlades så tidligt at det næste hold kan starte til den anviste tid.