Menu

Referat bestyrelsesmødet torsdag d. 10 december

Referat af bestyrelsesmødet torsdag 10. december kl. 18.00.

Deltagere: Allan Johansen, Carsten B. Grubach, Kurt Pihlmann, Mikkel Retsby, Per Østerkjerhuus, Kim Ørsted Nielsen og Jan J. Jensen.

Mødeleder: Allan Johansen, referent: Carsten B. Grubach.

 1. Nyt fra formanden. Møde med Kolding Q – i gang med at finde sponsorater. Ny licens skal søges i marts. Driftsunderskud på 250.000 kroner, nu minimeret med 100.000. Møde om kommunemesterskaber og skolefodbold for piger.
 2. Nyt fra afdelingerne. Drengeungdom: Jan og Mikkel har haft møder med U10-, U11- og U12-trænerne. Møde med forældrene inden nytår. Ingen samhørighed mellem årgangene. Et stort virvar. Tøj – positiv modtagelse, skulle gerne generere ca. 300.000 kroner hos drengeungdom over tre år. Kassereren skal styre økonomien i samarbejde med afdelingen. Målet på længere sigt er ikke-forældretrænere i U13- og U14 -  også gerne generelt, synes bestyrelsen. Udendørs skal der trænes samtidig og ved siden af hinanden. Forslag om KB-netværk med sponsorer til ungdomsafdelingen. U15 mangler stadig træner. Seniorafdelingen: Ingen oldboys-hold i 2016. Serie 6 fortsætter og vil også træne. To Serie 5-hold, det ene trænes af Morten Jacobsen og Mikkel Moth. Søren Krogh fortsætter som træner for Serie 3. DS får nyt træningstøj.  
 3. Orientering om Elite Gaming. Vi kan søge udlodningsmidler i 2016. Formanden undersøger fristen.
 4. Økonomi og kontingent. Fremtidigt kontingent for yngsteholdet og U6, som træner sammen, 500 kroner pr. halvår. U10-U12 alle 700 kr. U14 piger hæves fra 750 til 900.  Pige U6 500. Serie 6 500 kroner. Serie 5 1 900 kroner (gl. Serie 4). Passive medlemmer udstyres med kort. Økonomi: Lav likviditet. Udestående hos sponsorer. Trænere får via Conventus besked om at indsende omkostnings- og kørselsgodtgørelse.
 5. Trænerkontrakter. Der indføjes i paragraf 10: Og efterfølgende hvert halve år. Væk med bankoplysninger. Trænerkontrakt fjernes fra hjemmesiden.
 6. Årsmøde DBU Jylland Region 3. Vedtaget bl.a., at U13 spiller 11-mandsfodbold i 2. halvår.
 7. Smurfit Kappa Cup. Flyers uddeles ved kommunemesterskaber. Link til ny hjemmeside.
 8.  Problemer med aflåsning af KB. Vi finder en fremtidig ansvarlig.
 9. Ny hjemmeside præsenteret af Henrik Nørgaard. Positivt modtaget, bl.a. ønske om ændringer af faner, så der kommer til at stå kontakt og jobopslag. Hvid baggrundsfarve. Lancering af hjemmeside omkring nytår. DBU-app. kan afprøves i yngsteafdelingen, resten fortsætter som hidtil med Holdsport.
 10. Eventuelt: Fodboldskole i uge 26, tilmelding 1. marts for ikke-KB’ere. Plads til 320 spillere. DBU står for aflønning, KB får 100 kr. pr. spiller.
 11. Næste møde: Tirsdag 5. januar 2016 klokken 18.00.