Menu

Referat bestyrelsesmødet mandag d. 22 februar

Referat af bestyrelsesmøde mandag 22. februar 2016 kl. 18.15.

Deltagere: Allan Johansen, Carsten B. Grubach, Kurt Pihlmann, Mikkel Retsby, Per Østerkjerhuus, Jan J. Jensen og Kim Ørsted Nielsen.

Mødeleder: Allan Johansen, referent: Carsten B. Grubach.

 1. Nyt fra formanden. Kolding Q-kontrakt klar til afsendelse til DBU. Vandtætte skodder mellem KB og Kolding Q, når kontrakten er godkendt.
 2. Nyt fra afdelingerne. Drengeungdom: Trænerrådet for hele afdelingen er oppe at køre. Trænerproblemer ved at være løst. Herresenior: Trænerkontrakter klar.
 3. Økonomi/årsregnskab og kontingent. Kontingent: Kun 414 af 749 medlemmer havde 22. februar betalt kontingent for foråret. Det er meget, meget ringe. Fristen var 15. februar. Der rykkes nu. Sidste frist er sat til tirsdag 1. marts. Ingen kan herefter træne eller spille uden at have betalt kontingent. For fremtiden (fra efteråret) er der strafgebyr på 100 kroner ved for sen kontingentbetaling. Stadig tilgodehavender for brug af kunstgræsbane i 2015. Hårdere opkrævningsprocedure på vej. Årsregnskab: Pænt driftsoverskud i 2015 trods mindre omsætning og ekstraordinære udgifter til bl.a. advokater og tøjsag. Ønske om opgivelse af mange poster som muligt, så regnskabet er gennemskueligt. Ark med udgifter/indtægter, ark med aktiver og passiver og ark med udspecificeringer. Ønske om fast revisor i fremtiden.
 4. Trænermødet 4. februar. Generel tilfredshed med mødet.
 5. Bestyrelsen/generalforsamling. Ønske om forældrerepræsentanter for både pige- og drengeungdom i bestyrelsen. Dropbox til bestyrelsesreferater. Årets generalforsamling fastsat til tirsdag 5. april klokken 19.00. Der indkaldes officielt før påske.
 6. Sponsorhåndtering. Vi mangler folk til at opsøge sponsorer. Jobopslag.
 7. Bydelspulje. Vi snakker med Sydvestkvarteret om ide og deltager i møde i marts.
 8. Smurfit Kappa Cup/skoleturneringen 2016. Plakater ud til skolerne i uge 9. Vi følger med tilmeldingerne på Conventus, og Mikkel Retsby lægger dem ind.
 9. Træningsplan på græs forår 2016. Ny version lægges ud på hjemmesiden.
 10. Hjemmesiden. Send eventuelle ændringer/korrektioner til Mikkel Retsby på mailadressen mikkel@boraz.dk
 11. Næste møde: Tirsdag 15. marts klokken 18.00