Menu

Referat bestyrelsesmødet onsdag d. 12 oktober

Referat af bestyrelsesmødet onsdag 12. oktober

Deltagere: Allan Johansen, Carsten B. Grubach, Kurt Pihlmann, Jan J. Jensen, Mikkel Retsby, Kim Ørsted Nielsen og Per Østerkjerhuus. Afbud fra Lars Thygesen.

Mødeleder: Allan Johansen, referent: Carsten B. Grubach.

Vaskeordning/gæst: Peter Lykke Rasmussen, som præsenterede en fjernbetjent vaskeløsning, som er mulig via wallets. KB vil i givet fald have brug for tre til en pris på 6000 kroner. Vi får tilbud på to og tre.

Nyt fra formanden: Klagebrev over afslag til udlodning sendt til SKAT.

Café Mosen. 4 af 10 ansøgere til cafebestyrer-jobbet kaldes til samtale.

Økonomi og kontingent. Vi mangler 107.000 kroner for at få 0 i egenkapital. Egenkapitalen er nu barberet ned fra minus 450.000 kroner. Vi får merindtægter inden nytår på kontingent – blandt andre fra syriske flygtninge - og fra udlejning af kunstgræsbanen. Positiv driftskonto.

Bestyrelsen mødes 3. november med DBU-konsulent med organisation og kommunikation som temaer.

Regionsmøde 28. november. Fra KB deltager Jan Jensen, Kurt Pihlmann og Hans Iver Lindorff.

St. Pauli-tur. Vi udsætter turen til februar/marts, da vores planlagte kamp i december spilles på en fredag.

Omklædningsrum 2017. Vi har fem mio. kr. fra kommunen, muligvis 2,5 mio. fra DBU. Vi skal have nedsat et byggeudvalg, som skal på inspirationstur. Fire bestyrelsesmedlemmer er med i udvalget.

Næste møde: Torsdag 3. november klokken 19.00 efter DBU-mødet.