Menu

Vores værdisæt

Glæde: Klubbens målsætning er at spille teknisk, offensivt fodbold på alle planer og at være et trygt, socialt samlingspunkt på tværs af alle hold og årgange til glæde for alle.

Respekt: En præsentant for Kolding Boldklub - et medlem, en træner, en leder eller en forældre - udviser altid positiv adfærd og respekt for andre, såvel på som udenfor banen

Åbenhed: Alle nye medlemmer er uanset køn, race eller tro velkomne i Kolding Boldklub. De modtages med en velkomstsamtale, en orientering om klubbens værdier og får udleveret en folder om den daglige gang i klubben.

Samarbejde: Kolding Boldklub lægger stor vægt på samarbejde og demokrati, og derfor inddrages så mange medlemmer og forældre i klubbens aktiviteter.

Troværdighed: Et klubliv kan kun blive godt og levende, hvis vi kan stole på hinanden og oplyse om, hvad der sker i klubben. Klubbens hjemmeside bidrager til oplysninger med en løbende opdatering.

Udvikling: Kolding Boldklub er en økonomisk ansvarlig klub, der ønsker at udvikle og dygtiggøre sig. Klubben og dens medlemmer vil være parate til at tage nye udfordringer op til gavn for både det enkelte medlem og for klubben som helhed.

Trivsel: Klubbens fysiske rammer er en væsentlig forudsætning for medlemmernes trivsel. Det er derfor vigtigt, at de behandles med respekt, og at medlemmerne sørger for ro og orden.