Menu

Retningslinjer for sponsorater

Interne retningslinjer for sponsering af fodbolden i Kolding Boldklub.

 

Baggrund:

Kolding Boldklub er en af de største fodboldklubber i Kolding. Klubben har eksisteret siden 1919, og har en fodboldorganisation der består af frivillige trænere, ledere og aktive, der alle udfører store og vigtige opgaver til klubbens og medlemmernes bedste.

 

En særlig vigtig opgave er tilvejebringelsen af midler til finansiering af alle de aktiviteter, som klubbens medlemmer i alle årgange har glæde af, samt optimere de faciliteter vi har i dag.

 

Sponsorater af klubbens aktiver med fremvisning af firmalogoer og anden reklame, er af stadig voksende betydning for klubbens aktivitetsniveau, og det er derfor af vital betydning at sponsorerne føler de får en både kompetent, pålidelig og professionel behandling, når de indgår en sponsoraftale.

 

Det er hovedformålet for Kolding Boldklubs sponsorudvalg at sikre gode, varige og ikke mindst givtige forhold til vore sponsorer, så det høje aktivitetsniveau såvel sportsligt som socialt kan opretholdes og udbygges.

 

For at sikre sponsorudvalget optimale arbejdsbetingelser er det nødvendigt at al viden, koordinering og beslutningstagen om indgåelse af sponsoraftaler sker i regi af Sponsorafdelingen.

 

Disse retningslinjer skal derfor sikre, at alle betydelige aftaler indgås med sponsorudvalgets samtykke, og at eventuelle mindre betydende aftaler som minimum kommer til udvalgets medlemmers kendskab, skal sikre at dobbeltarbejde undgås, og medlemmernes og klubbens interesser koordineres frem for at modarbejde hinanden. Således vil Kolding Boldklub til enhver tid fremstå som en professionel samarbejdspartner.

 

Retningslinjerne skal endvidere medvirke til at sikre, at klubbens medlemmer optræder ensartet og visende deres tilhørsforhold til klubben, når de repræsenterer klubbens fodboldhold.

 

Retningslinjerne er til enhver tid underlagt bestemmelserne i de vedtægter, værdier og holdninger vi arbejder med i Kolding Boldklub.

 

Formål

Nærværende retningslinjer skal sikre sponsorudvalget i Kolding Boldklub optimale arbejdsbetingelser i forbindelse med indgåelse af sponsorater, og for medlemmer

beskrive under hvilke betingelser mindre, afgrænsede sponsorater vil kunne tegnes uden derved at komme i konflikt med Kolding Boldklubs interesser.

 

1. Definition af et sponsorat

Et sponsorat defineres som en aftale indgået mellem Kolding Boldklub, og en virksomhed eller privatperson.

 

2. Hvad kan der hentes sponsorater til i Kolding Boldklub:

Sponsorer kan hentes til indenfor flg. områder:

 • Spillerbeklædning ? Spiller- & træningssæt, Profilbeklædning
 • Materialer Bolde, tasker, mål & andet træningsudstyr
 • Fodboldture- Kost, logi, stævnegebyrer, transport
 • Vedligeholdelser Klubhus, IT/ udstyr andre faciliteter
 • Arrangementer Der kan fremme det sociale sammenhold
 • Andre aktiviteter eks. Overskud fra webshop

3. Hvilke midler kan sponsorer støtte Kolding Boldklub med:

 • Penge
 • Materialer
 • Markedsføring- alle medier
 • Salgsfremmende aktiviteter

4. Hvem kan man hente sponsorater fra:

 • Virksomheder i hele DK- der ønsker profilering
 • Virksomheder/ enkelte personer ? der ønsker at være anonyme
 • Fonde m.m.

 

I Kolding Boldklub har vi et medansvar for at vores sponsorer høres og profileres på basis af den i sponsorkontrakten indgået aftale.

 

Sponsorer der vil yde enten materielt eller økonomisk støtte til klubben; men ønsker at være anonyme, er også velkommen. Dette vil Kolding Boldklub til enhver tid respektere.

 

Se i øvrigt punkt 7.

 

5. Hvem kan der indgås sponsorater af:  

 • Sponsorudvalg
 • Alle andre trænere, ledere, forældre- dog kun med godkendelse fra sponsorudvalg.

 

For at alle sponsorater- også på holdbasis, skal være gyldige, skal der sendes en mail til sponsoransvarlig pr. kontaktmail: sponsor@kolding-boldklub.dk

 

Dette er for at have en samlet oversigt over alle aktive aftaler. Henvendelse til sponsorer man ikke kender foregår kun igennem sponsorudvalg.

 

 

6. Profilering af sponsorer & Kolding Boldklub er fælles ansvar:

 • Spillerbeklædning:

Når medlemmer repræsenterer Kolding Boldklub, skal man optræde i den spillerdragt påtrykt logoer eller virksomhedsnavne, som der er indgået aftale med.

 • Alle andre materialer:

Kolding Boldklub har sammen med sponsoren en fælles interesse for at alle sponsorerede materialer

Fremstår i pæn stand, og ved ændring af sponsorens profilering, skal dette meddeles til sponsorudvalget.

Dette kan forekomme ved :

 • Ændring af virksomhedsnavn/ logo
 • Defekter på spillertøj / materialer  

 

7.  Option på mulighed for opsigelse af sponsorater:

Dersom en mulig sponsoraftale, der bringes til sponsorudvalgets kendskab, er i modstrid med klubbens etiske interesser, eller modarbejder tiltag og initiativer taget af sponsorudvalget, har sponsorafdelingen ret til at afvise eller annullere aftalen.

Luk