Menu

Børnepolitik

Børnepolitik

Kolding Boldklub's Børnepolitik

Børn i alderen 0-12 år

I Kolding Boldklub ønsker vi, at vores børn trives og færdes i et trygt miljø, hvor de kan føle sig som en del af et fællesskab. Klubben har et fælles sæt spilleregler som både spillere, trænere såvel som frivillige og forældre kan følge i bestræbelsen på, at skabe de bedste rammer. Det er vigtigt, at både børn og voksne har klare rammer at forholde sig til – det betyder at både børn og voksne forpligter sig gensidigt i det som er den fælles opgave: at sikre et sundt trivselsmiljø, hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt.

Kontakt

Er der spørgsmål vedr. Kolding Boldklub’s børnepolitik, tilfælde af overtrædelser eller mistanke om mistrivsel eller mobning, så tag fat i ungdomsansvarlig i Kolding Boldklub, Anders Flaksager på tlf. 42 67 68 05

Børneattest 

Vi indhenter hvert år den lovpligtige børneattest på alle klubbens trænere/ledere og når en ny træner ansættes i børneafdelingen.

Omklædningsrum

Træneren har en naturlig færden i omklædningsrummet og skaber kulturen for god omklædningsskik.

Børn har ret til kropslig integritet og tryghed og til at anvende omklædningsfaciliteter uden bekymringer om kameraer på mobiltelefoner eller lignende. Derfor må kameraer ikke anvendes under omklædning.

Bad og omklædning foregår særskilt mellem piger og drenge

Kommunikation mellem træner og hold i kampklar

Kolding Boldklub har adgang til DBU’s platform Kampklar, hvor al kommunikation foregår. Disse grupper er lukkede grupper hvorfor det kun er forældre, trænerstaben og klubpersoner, der er medlemmer. I disse grupper kan træningsplaner, kampkalender, ændring af tider mm. finde sted. Samtlige spillere skal have en forældre/kontaktperson tilknyttet via deres profil på kampklar.

Ansvar for den gode tone på kampklar og diverse sociale medier

Sociale medier skal ikke være platform for diskussioner. Vi anbefaler, at man ringer til træneren/forældrene, hvis man har brug for udbedring af noget. Skulle der mod forventning forekomme heftige diskussioner, som udvikler sig til enten mobning eller andet, så er det i sidste ende træneren som er administrator på gruppen, der har mandat til at udelukke folk fra gruppen. Det er forinden da, trænerens ansvar at få lukket den dårlige stemning hurtigst muligt. Udelukkelse af gruppen vil derfor altid ske som sidste mulighed.

Kommunikation mellem træner og den enkelte spiller

Hvis en træner skal tale direkte med spilleren via telefon, kampklar eller lignende foregår det via forældre/kontaktperson.

Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture eller træningslejre

Når spillere er afsted på træningslejr mv., vil trænerne til de forskellige hold deltage og have ansvaret for børnene. Kolding Boldklub opfordrer altid til, at nogle forældre deltager, så der er flere voksne til stede. Der vil altid være voksne til stede med opsyn på børnene. Dette gælder også i forbindelse med overnatning. Forældre og trænere vil være i samme sovesal, så ingen børn føler sig alene. Der skal minimum være to voksne til stede på træningslejren.

Sprogbrug, voksne til børn

Børn lærer af voksne og derfor taler vi pænt og tænker over de ting vi taler med børnene om. Der er aldrig kommet noget godt ud af at bande, råbe eller tale grimt.

Anerkendende tilgang

I Kolding Boldklub anvender vi en anerkendende tilgang. Fodbold er en leg og skal være sjovt. I Kolding Boldklub går vi ind for, at børn lærer af deres fejl og at man som træner, leder og frivillig hjælper og guider børnene bedst muligt. Ros når de gør noget godt. Vi skælder dem ikke ud når de prøver. Vi roser dem for forsøget og fortæller dem hvordan de (også) kan løse opgaven.

Procedure ved henvendelse om mobning og mistrivsel

Får klubben henvendelser om, at mobning muligvis finder sted, er der flere scenarier som kan komme i spil. Hvis mobning opstår, vil Kolding Boldklub informere forældre til barnet, som enten mobbes eller mistrives i klubben. Drejer det sig om mobning fra en enkelt person, vil denne person samt forældrene hertil blive kontaktet for et møde. Drejer mobningen sig om større grupper, vil vi indkalde til forældremøde for hele årgangen. Det er vigtigt at understrege, at proceduren er afhængig af situationen og hvad barnet og forældrene ønsker. Vi tager mobning meget alvorligt og vil sørge for, at mobningen stoppes, så alle kan trives ved at komme til fodbold.

Luk