Menu

Godtgørelser

Instruks vedr. udfyldelse af godtgørelse 

Det vedlagte godtgørelsesbilag skal udfyldes før der kan udbetales, og det er meget vigtigt at I udfylder det hele. Den skal udskrives og underskrives på tro og love inden den sendes til kasserer@kolding-boldklub.dk eller lægges i kassererens dueslaget på KB.

 1. Jeres navn, adresse og cpr. Nr.
 2. Bank regnr. Og kontonr.
 3. Udfyld de 3 godtgørelser ifølge jeres kontrakt
 4. I skriver under på tro og love her på godtgørelsesbilaget

Det lyder måske af meget for at få udbetalt jeres godtgørelse men SKAT forlanger det, for ellers bliver det betragtet som løn og I skal betale skat af godtgørelsen.  

 

Instruks vedr. udfyldelse af kørselsgodtgørelse i egen bil

Det vedlagte kørselsbilag skal udfyldes før der kan udbetales, og det er meget vigtigt at I udfylder det hele. Den skal udskrives og underskrives på tro og love inden den sendes til kasserer@kolding-boldklub.dk eller lægges i kassererens dueslaget på KB.

 1. Jeres navn, adresse og cpr. Nr.
 2. Kørslens formål - og hold!
 3. Dato for kørslen
 4. Kørslens mål med eventuelle delmål
 5. Angivelse af antal kørte kilometer
 6. Beregning af befordringsgodtgørelse
 7. De anvendte satser (dem har vi sat på)
 8. Registreringsnummer på jeres bil.
 9. Bank regnr. Og kontonr.
 10. I skriver under på tro og love her på kørselsbilaget. 

I forbindelse med længere køreture vil det være en god ide at der ligger dokumentation for, at du rent faktisk har været i den by, hvor man ifølge kørselbilaget har været. Det kan f.eks. være en benzin kvittering, som vedhæftes. 

Det lyder måske af meget for at få udbetalt jeres godtgørelse men SKAT forlanger det, for ellers bliver det betragtet som løn og I skal betale skat af godtgørelsen.

Dine godtgørelser for de første 6 mdr. skal være sendt til kassereren senest den 15. juni, og vil blive udbetalt senest 1. september. Dine godtgørelser for de sidste 6 mdr. skal være sendt til kassereren senest den 15. november, og vil blive udbetalt senest 15. februar året efter. Vi vil selvfølgelig stræbe efter at udbetale dem i juni og december hver år.

 

Luk